Selamat Datang ke Blog Rasmi Perpustakaan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh....

PAUTAN

Keahlian Perpustakaan

Kategori Ahli
Keahlian perpustakaan dibahagikan kepada dua kategori:

 1.  Ahli Perpustakaan
  • Terbuka kepada:
   • Semua pelajar IPG Kampus Ipoh yang berdaftar.
   • Semua kakitangan akademik IPG Kampus Ipoh.
   • Semua kakitangan bukan akademik IPG Kampus Ipoh.
 2.  Ahli Luar
  • Ahli luar dibahagikan kepada dua kategori:
   • Ahli merujuk - individu yang dibenarkan membuat rujukan sahaja.
   • Ahli meminjam - Individu yang dibenarkan membuat rujukan dan pinjama bahan (warga IPG Kampus Ipoh).
  • Terbuka kepada:
   • Kakitangan kerajaan, badan berkanun, swasta dan orang awam.
   • Kakitangan akademik dari IPG Kampus lain.
   • Kakitangan akademik dari universiti tempatan.
   • Pesara IPG Kampus Ipoh.
   • Ahli alumni IPG Kampus Ipoh.
   • Pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. 
Syarat-syarat keahlian.
 • Kad keahlian tidak boleh ditukar milik.
 • Kad keahlian mesti diperbaharui setiap tahun.
 • Ahli boleh mendapat semua perkhidmatan yang telah ditetapkan mengikut kelayakan masing-masing.
 • Pensyarah dan pelajar institut pengajian tinggi (IPT) lain yang tidak berdaftar mesti mengemukakan surat pengesahan daripada Ketua Pustakawan IPT masing-masing.
 • Pengguna luar yang tidak berdaftar hanya dibenarkan membuat rujukan sahaja di perpustakaan.

0 comments:

Post a Comment